Naisosasto

Lahden VPK:n naisosasto toimii Lahden VPK:n alaosastona. Osaston toiminnan tarkoituksena on tarjota jäsenilleen monipuolinen ja kiinnostava harrastus, jonka puitteissa on mahdollista osallistua pelastusalan toimintaan ja järjestötyöhön sekä edistää paloturvallisuustietoutta. Osaston tehtävänä on myös tukea palokunnan muiden osastojen toimintaa ja edistää myönteistä suhtautumista palontorjuntaan ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa.

KOKOONTUMINEN
Osaston jäsenet kokoontuvat kerran kuukaudessa ja lisäksi heillä on mahdollisuus osallistua palokunnan yhteisiin tapahtumiin ja hälytysosaston harjoituksiin.

HÄLYTYSMUONITUS
Naisosasto suorittaa tarvittaessa hälytysmuonitusta pitkäkestoisten tulipalojen yhteydessä.

KOULUTUS
Palokunnan oman koulutuksen lisäksi on mahdollisuus osallistua Hämeen Pelastusliiton järjestämään koulutukseen ja oppia kodin turvallisuuteen liittyviä tietoja ja taitoja.

NUORISOTYÖ
Myös palokuntanuorisoleireillä naisia tarvitaan eri tehtävissä.